SŠ pedagogická, Gymnázium a VOŠ, Karlovy Vary

SŠ pedagogická, Gymnázium a VOŠ, Karlovy Vary

Lidická 455/40
360 01 Karlovy Vary-Drahovice

Informace o instituci SŠ pedagogická, Gymnázium a VOŠ, Karlovy Vary

Státní střední pedagogická škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů pedagogické lyceum, výchovná a humanitární činnost a pětiletý obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Možnost dálkového studia.

 

Škola byla založena v roce 1965 jako STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA. V roce 1994 byla rozšířena o novou součást - GYMNÁZIUM. Od roku 2001 je zřizovatelem školy Karlovarský kraj. Od školního roku 2005/2006 je součástí školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA.

 

Ve škole je celkem 23 univerzálních učeben a řada speciálních učeben (učebny jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy aj.), disponuje také dvěma učebnami výpočetní a didaktické techniky s kvalitním vybavením. Žáci mají dostatek příležitostí využívat možností internetu. Je kladen velký důraz na rozvoj individuálního talentu žáků.